Kaisakki Oy

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

 

 1. Rekisterinpitäjä

Kaisakki Oy (y-tunnus: 0946089-8)

Vanha Loukinaistentie 26, 21410 Vanhalinna

Puhelin: +358405022310, kaisakkioy@gmail.com

 

 1. Kaisakki Oy:n rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Karoliina Koivisto,

Vanha Loukinaistentie 26, 21410 Vanhalinna,

kaisakkioy@gmail.com

Puhelin: +358405022310

 

 1. Rekisterin nimi

ASIAKASREKISTERI

Laskutustiedot

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen täytäntöön paneminen ja tiedottaaksemme tarjolla olevista palveluista (markkinointi). Henkilötietojen, sekä yksityis- että yritysasiakkaiden, käsittelyn tarkoituksena on:

 • palveluidemme tuottaminen
 • liiketoimintamme harjoittaminen
 • asiakassuhteemme hoitaminen
 • markkinointi

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan laskutus- sekä yhteystiedot jotka ovat olennaisia asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja: asiakkaan perustiedot kuten nimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot ja yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen, säilytetään tietoja kirjanpitolain edellyttämä vähimmäisaika, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

Keräämme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun sopimuksen mukaisen tuottamisen kannalta.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme rekisterin sisältämät tiedot asiakkaalta itseltään. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille kun olet yhteydessä meihin, asioit kanssamme, ostat palveluitamme tai ilmoittaudut mukaan palveluihimme.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

 

 1. Evästeet

Käytämme verkkosivustossamme evästeitä. Käytämme evästeitä sivuston käyttömäärän seuraamiseen.

Voit halutessasi poistaa evästeet verkkoselaimen asetuksista.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia yhteistyökumppaneita GDPR:n ohjeiden mukaisesti. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisen kumppanin tarjoamaa laskutusohjelmaa. Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. Emme koskaan luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin vaatimuksin. Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuitenkin niin että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vuosittain. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

 

 1. Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.